Registrer din røyker

Slik finner du modell og serienummer:

  1. Sjekk baksiden av røykeren din. Du finner garanti- og sertifiseringsetiketten øverst til høyre, lik illustrasjonen nedenfor:
    Eksempel på serienummeretikett

  2. Modellnummeret er øverst til høyre, i rødt som illustrert ovenfor.
  3. Det 16-sifrede serienummeret er plassert nederst på etiketten, som illustrert i rødt på diagrammet ovenfor.
  4. Fullt navn.
  5. Full adresse inkludert postnummer, stat og land.
  6. Epost adresse
  7. Kjøpsdato
  8. Innkjøpssted

Klikk på lenken nedenfor for å starte en chat og sende oss all informasjonen ovenfor.

Send all of the above info to us here