Vilkår og betingelser

1. TOLKNING

1.1 I disse vilkårene og betingelsene, med mindre konteksten krever noe annet, har følgende vilkår følgende betydning:

1.1.1 Produkter betyr røykere og tilbehør levert for salg av oss til deg;

1.1.2 Oss eller vi betyr Grakka Limited, et selskap registrert i England med firmanummer 04073896 og som har sitt registrerte kontor i Plym House 3 Longbridge Road, Marsh Mills, Plymouth, Devon, PL6 8LT.;

1.1.3 Nettsted betyr nettstedet som vi selger produktene eller tjenestene gjennom: bradleysmoker.co.uk og andre landnivådomener;

1.1.4 Du betyr at kunden kjøper produktene eller tjenestene, og "din" skal tolkes deretter.

2. ANVENDELSE AV DISSE VILKÅRENE

2.1 Disse vilkårene og betingelsene (“Betingelsene”) gjelder for salgsproduktene og (der tilgjengelige) tjenestene fra oss, enten via våre nettsider eller på andre måter.

2.2 Disse vilkårene sammen med en ordre eller ordrebekreftelse akseptert i henhold til punkt 3 nedenfor ("Kontrakten") utgjør hele avtalen mellom partene angående kjøp av produkter og/eller tjenester. Du erkjenner at du ikke har stolt på noen uttalelse, løfte, representasjon, forsikring eller garanti gitt eller gitt av eller på våre vegne som ikke er angitt i kontrakten.

2.3 Ditt personvern er også veldig viktig for oss, og disse vilkårene må leses i sammenheng med vår personvernerklæring som du finner her.

3. PLASSERE EN BESTILLING

3.1 Vi leverer kun produkter for kjøp av voksne, og vi selger ikke til barn. Hvis du er under 18 år, kan du bare bruke nettstedet vårt med involvering av en forelder eller verge.

3.2 For produkter kjøpt på vår(e) nettside(r), gjelder følgende bestemmelser:

3.2.1 Stedene vi leverer til varierer avhengig av produktet og vil bli vist på den aktuelle nettsiden.

3.2.2 Produktene og prisene på nettsidene er kun en invitasjon til å legge inn en bestilling og utgjør ikke et tilbud fra oss til deg om å kjøpe produktene.

3.2.3 Når du klikker på "Legg inn bestilling"-knappen på en av våre nettsider, vil bestilling av en slik bestilling utgjøre et tilbud fra deg om å kjøpe produktene underlagt disse betingelsene. Du bør gå gjennom bestillingen og korrigere eventuelle feildetaljer før du trykker på "Bekreft bestilling"-knappen.

3.2.4 Vi kan avvise bestillingen din av enhver rimelig grunn, for eksempel, men ikke begrenset til, feil eller ufullstendig informasjon, et avvist kreditt- eller debetkort eller mangel på tilgjengelighet. Hvis vi ikke kan godta bestillingen din, vil vi varsle deg på e-post.

3.2.5 En nettbestilling skal bare aksepteres av oss når du mottar en bekreftelses-e-post fra oss som, underlagt bestemmelsene i betingelse 3.2.6, skal opprette en kontrakt. Datoen for kontrakten skal være datoen da vi utsteder bekreftelses-e-posten.

3.2.6 Aksept av bestillingen din er ikke en garanti fra oss for tilgjengeligheten av produktene, og alle aksepter er betinget av tilgjengeligheten av produktene. Hvis produktene du har bestilt ikke er tilgjengelig, vil vi informere deg om dette så snart som mulig.

3.2.7 Hvis du mottar en e-postbekreftelse for en bestilling som du ikke har lagt inn, eller hvis detaljene i e-postbekreftelsen ikke samsvarer med bestillingen du la inn eller hadde til hensikt å legge inn, må du kontakte vår kundeserviceavdeling ved å sende en e-post helpdesk@bradleysmoker.co.uk eller ved å ringe oss +44 1803 712712 for å kansellere bestillingen eller korrigere detaljene.

3.3 Når du bestiller personlig, over telefon, via e-post, faks eller post, gjelder følgende betingelser:

3.3.1 Med mindre du har bedt om et tilbud, utgjør bestillingen din et tilbud om å kjøpe produktene og/eller tjenestene i samsvar med disse betingelsene. Du er ansvarlig for å sikre at vilkårene for bestillingen din og eventuelle gjeldende spesifikasjoner som du har sendt inn er fullstendige og nøyaktige. Din bestilling skal bare anses for å være akseptert når vi gir en skriftlig aksept av bestillingen, da kontrakten trer i kraft.

3.3.2 Hvis du har bedt om et tilbud på bestillingen din, vil Kontrakten tre i kraft når du godtar tilbudet vårt. Tilbud er avhengig av tilgjengelighet på det tidspunkt tilbudet aksepteres, og tilbud er kun gyldige i 1 måned fra utstedelsesdato.

4. PRODUKTENES UTSEENDE

4.1 Bildene av produktene på nettstedet er kun for illustrasjonsformål. Selv om vi har gjort vårt ytterste for å vise fargene nøyaktig, kan vi ikke garantere at datamaskinens visning av fargene nøyaktig gjenspeiler fargen på produktene. Produktene dine kan avvike litt fra disse bildene.

4.2 Eventuelle prøver, tegninger, beskrivende saker eller reklame produsert av oss og alle beskrivelser eller illustrasjoner i våre kataloger eller brosjyrer er produsert med det eneste formål å gi en omtrentlig idé om produktene beskrevet i dem. De skal ikke utgjøre en del av kontrakten eller ha noen kontraktsmessig kraft.

5. PRIS OG BETALING

5.1 Følgende vilkår gjelder for kjøp av produkter på nettstedet vårt og alt salg til forbrukere: 5.1.1 Med mindre annet er oppgitt, er prisene inkludert mva, men de inkluderer ikke leveringskostnader som vil bli lagt til totalbeløpet ved tidspunktet for fullføring av ordre.

5.1.2 Hvis du befinner deg utenfor Storbritannia eller EU, er prisene eksklusive eventuelle omsetningsavgifter og importavgifter som gjelder i ditt land, samt leveringskostnader som vil bli lagt til prisen.

5.1.3 Vi vil kreve betaling på tidspunktet for bestillingen.

5.2 Følgende vilkår gjelder for salg til bedriftskunder og bedriftskunder (unntatt salg på nettsider):

5.2.2 Der vi gir deg et tilbud eller en handelsprisliste, er prisene, med mindre annet er oppgitt, eksklusive merverdiavgift og annen omsetningsavgift eller avgift og inkluderer ikke emballasje- eller leveringskostnader eller installasjonskostnader.

5.2.2.1 Fakturaer skal betales: innen 7 dager etter datoen for enhver faktura for produktene; og

5.2.2.2 innen 14 dager etter fullføring av arbeid med hensyn til noen tjenester.

5.3 Følgende vilkår gjelder for alle salg.

5.3.1 Hvis du unnlater å foreta noen betaling til oss i henhold til kontrakten innen forfallsdatoen for betaling, forbeholder vi oss retten til å kreve renter på det forfalte beløpet med en sats på 4 % per år over HSBC UK Plcs grunnrente fra fra tid til annen. Slike renter skal påløpe daglig fra forfallsdato til faktisk betaling av det forfalte beløpet, enten før eller etter dom.

5.3.2 Du skal betale alle skyldige beløp i henhold til Kontrakten i sin helhet uten motregning, motkrav, fradrag eller tilbakehold (bortsett fra eventuelle fradrag eller tilbakehold som kreves ved lov). Vi kan når som helst, uten å begrense noen andre rettigheter eller rettsmidler vi måtte ha, motregne ethvert beløp som du skylder oss mot ethvert beløp som skal betales av oss til deg.

5.3.3 Hvis merverdiavgiftssatsen endres mellom datoen for bestillingen og leveringsdatoen, vil vi justere momssatsen du betaler, med mindre du allerede har betalt for produktene i sin helhet før endringen i momssatsen trer i kraft.

5.3.4 Selv om vi gjør vårt ytterste for å sikre at priser og informasjon er tilgjengelig via nettsidene og at brosjyrer eller prislister er nøyaktige, fullstendige og oppdaterte, kan vi ikke garantere dette. Vi forbeholder oss retten til å rette eventuelle feil uten ansvar overfor deg. Vi sender deg en e-post hvis kontrakten er berørt av en feil, og du vil ha rett til å kansellere kontrakten. Hvis du avbestiller vil du motta full refusjon av prisen du har betalt.

5.4 Klarna: I samarbeid med KlarnaBank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, tilbyr vi deg følgende betalingsalternativer. Betaling skal skje til Klarna:

5.4.1 Betal senere på 30 dager og betal i 3 avdrag

5.4.2 Finansiering

5.4.3 Ytterligere informasjon og Klarnas brukervilkår finner du her. Generell informasjon om Klarna finner du her. Dine personopplysninger håndteres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning og i samsvar med informasjonen i Klarnas personvernerklæring. Dette er kun tilgjengelig i Storbritannia.

6. RISIKO OG EIERSKAP

6.1 Eierskapet til produktene vil overføres til deg på datoen du betaler for produktene.

6.2 Risiko for skade på eller tap av produktene skal overgå til deg på følgende tidspunkter:

6.2.1 Hvis du kjøper produkter på nettstedet vårt, vil risikoen gå over ved levering til din adresse.

6.2.2 Hvis du er en kommersiell kunde og vi har avtalt en Incoterm med oss for levering under Incoterms 2010, vil risikoen, med mindre annet er avtalt i ordrebekreftelsen, overgå på det tidspunktet som er spesifisert av den avtalte Incoterm.

6.2.3 I alle andre tilfeller vil risikoen overgå når produktene forlater vårt lager.

7. KANSELLERING OG RETUR

7.1 Hvis du kjøper fra oss som forbruker i Storbritannia eller EU, og du kjøper produktene våre borte fra våre lokaler (for eksempel gjennom våre nettsider), har du rett til en lovfestet "avkjølingsperiode" som lar deg kansellere kontrakten uansett grunn hvis du ombestemmer deg:

7.1.1 i forhold til produkter som ikke er bedervelige eller skreddersydde for deg, når som helst innen fjorten (14) dager etter mottak av produktene.

7.1.2 I forhold til tjenester, når som helst innen fjorten (14) dager etter datoen for kontrakten.

7.2 Du kan kansellere kontrakten i henhold til betingelse 7.1 ved å bruke modellkanselleringsskjemaet vedlagt disse vilkårene og betingelsene (men du eller ikke er forpliktet til å gjøre det) eller av vår kundeserviceavdeling via e-post til helpdesk@bradleysmoker.co.uk eller på telefon på +44 1803 712712
7.3 Vi kan kun akseptere returer kjøpt direkte gjennom Bradley Smoker via telefon, nettside eller gjennom våre forhandlere. Kjøpsbevis fra forhandleren vil være nødvendig, og refusjon må innhentes direkte fra forhandleren.

7.4 I henhold til våre retningslinjer for retur av goodwill-garanti for forbrukere i Storbritannia og EU, vil vi forlenge returperioden for produktene til 30 dager fra datoen for mottak av produktene, forutsatt at produktene er i original, ubrukt stand og returneres i sin originalemballasje med kopi av original følgeseddel.

7.5 Der du kansellerer kontrakten innen angrefristen, vil vi umiddelbart refundere alle betalinger du har foretatt, og i alle fall innen 30 dager etter kanselleringen, forutsatt at produktene returneres uskadet og i originalemballasjen og at produktene ikke har blitt spesifikt skreddersydd til dine spesifikasjoner, eller personaliserte, eller produktene i seg selv kan ikke returneres eller kan forringes.
7.6 Vi vil også refundere kostnadene for å returnere produkter til oss forutsatt:

7.6.1 adressen som produktene returneres fra er i Storbritannia; og du returnerer produktene innen fjorten dagers perioden nevnt i paragraf 7.1.1. I alle andre tilfeller er du ansvarlig for kostnadene ved å returnere varen til oss.


8. LEVERANSE

8.1.1 Endringer i leveringsadressen må skje innen 24 timer slik at vi kan sikre at våre tredjepartslagre har tid til å foreta endringen, ellers kan denne endringen medføre en tilleggsavgift. Selv om alle anstrengelser vil bli gjort for å imøtekomme forespørselen om adresseendring, kan vi ikke garantere at vi vil være i stand til å gjøre denne endringen før produktet(ene) sendes. Som et resultat kan adresseendringsgebyrer påløpe.

8.2 For internasjonale leveranser kan vi avtale en forsendelsesperiode med deg i ordrebekreftelsen som vil bli tolket i samsvar med Incoterms, 2010.

8.3 Hvis du ikke tar imot produktene:
8.3.1 levering anses å ha funnet sted på leveringsdatoen;
8.3.2 risikoen i produktene går over til deg; eller
8.3.4 vi kan (uten at det berører noen av våre andre rettigheter) avhende produktene.
8.4 Mottaker må være til stede på adressen for å signere og bekrefte mottak av varer i tilfredsstillende stand.
8.5. Unnlatelse av å gi oss riktig leveringsadresse kan føre til en omdirigeringsavgift på full pris.
8.6 Tiden det tar for oss å sende produktene avhenger av lagernivåer og vil bli spesifisert til deg på det tidspunktet du legger inn bestillingen, eller hvis det ikke skjer, via e-post etter at vi har mottatt bestillingen din.
8.7 Tiden det tar å levere produktene etter at de er sendt avhenger av leveringstjenesten vi bruker, som avhenger av produkttypen og plasseringen din. Leveringstid vil vises på produktsiden ved kjøp.
Vær oppmerksom på at dette kan variere på grunn av stor etterspørsel - se produktsiden for mest oppdatert informasjon. Vær oppmerksom på at for øyer i Storbritannia og det skotske høylandet kan leveringen ta litt lengre tid enn det som er annonsert på produktsiden.
8.8 Siden vi bruker en tredjeparts leveringstjeneste, er forsinket levering av produkter utenfor vår kontroll og vil ikke være berettiget til refusjon på grunn av forsinket levering etter at de har forlatt vårt lager.

10. GARANTI MOT SKADE I TRANSITERING

10.1 Ved ankomst, hvis det er noen tilstedeværende eller synlige skader på produktene, avslå mottak ved å nekte signatur og returner med sjåfør på grunn av avslag sammen med medsignatur fra leveringssjåfør. IKKE signer hvis skadet og IKKE godta varer som 'skadet under transport'. Kontakt oss på +44 1803712712 innen samme dag, for å rapportere skader og sikre rask utskifting av produktene dine. Alternativt kan du signere 'UNCHEKKET' Hvis du ikke kan sjekke varene ved levering. Garantien under denne betingelse 9 vil være ugyldig hvis:

10.2.1 Du rapporterer ikke transportskaden til oss innen 3 dager etter produktlevering; eller

10.2.2 Du aksepterer produkter som tydelig og synlig har blitt skadet under transport uten å returnere dem til sjåføren. Din transportgaranti mot produktskade opphører når varene er signert for. Produkter merket ukontrollert vil antas å bli mottatt i god orden.
10.3 Hvis du er en forbruker, påvirker ikke garantien i denne klausulen dine lovfestede rettigheter.

11 GARANTIER

11.1 Vi garanterer at produktene vil være fri for defekter i materialer og utførelse i periodene som er spesifisert i produsentens garanti. For mer informasjon om produsentens garanti og hvordan du fremsetter et krav, se garantiinformasjonssiden her.

11.2 Hvis du kjøper produktene våre i løpet av en handel eller forretning, gjelder garantiene som tilbys i produsentens garanti med unntak av enhver annen garanti, betingelse eller andre vilkår som er underforstått av lov, enten det er ved lov, felles lov, sedvane og bruk hvis ikke.

11.3 Hvis du kjøper produktene våre som forbruker, skal ikke garantiene som tilbys av denne klausulen 11 og produsentens garanti påvirke dine lovbestemte rettigheter som forbruker.

12 ANSVARSBEGRENSNING

12.1 Hvis du er forbruker:

12.1.1 Vi vil være ansvarlige for eventuelle tap du lider som følge av at vi bryter disse betingelsene hvis tapene var rimelig forutsigbare for både deg og oss på det tidspunktet kontrakten for de relevante produktene inngås.

12.1.2 Lagre som angitt i vilkår 13.3 og 13.4

12.1.2.1 Vi vil ikke være ansvarlige for indirekte eller følgetap som ikke er rimelig forutsigbare for både deg og oss da Kontrakten ble inngått.

12.1.2.2 Vårt ansvar overfor deg og ditt ansvar overfor oss for brudd på disse betingelsene vil ikke overstige et beløp tilsvarende fem ganger prisen du har betalt eller skal betale for produktene som er bestilt.

12.2Hvis du kjøper fra oss for forretningsformål, da

12.2.1 Med forbehold om klausul, vil vi ikke være ansvarlige overfor deg, enten det er for erstatningsrett (inkludert uaktsomhet), for kontraktsbrudd, lovbrudd eller annet for:

12.2.1.1 indirekte tap eller følgetap; eller for

12.2.1.2 ethvert forretningstap (inkludert tap av fortjeneste, kontrakter, inntekt eller inntekt), forventede besparelser, data, goodwill eller bortkastede utgifter, enten direkte eller indirekte.

12.2.2 Med forbehold om klausul 13.3, skal vårt totale ansvar overfor deg i forhold til alle andre tap som oppstår under eller i forbindelse med kontrakten, enten det er i kontrakt, skadevoldende (inkludert uaktsomhet), brudd på lovpålagte plikter eller på annen måte, under ingen omstendigheter overstige prisen på produktene eller tjenestene som kravet gjelder.

12.2.3 Hvis noen varer mangler i bestillingen din, eller det er andre uregelmessigheter som feil eller feil varer, må du gi oss beskjed så snart som mulig skriftlig, og senest innen 7 dager etter Produktlevering for å oss for å rette opp problemet. Unnlatelse av å varsle oss innen denne tidsrammen kan resultere i manglende evne til å rette opp dette problemet.

12.3 Enten du er en bedrift eller en forbruker, skal ingenting i disse vilkårene utelukke eller begrense noen av partenes ansvar overfor den andre for

12.3.1 død eller personskade forårsaket av uaktsomhet
12.3.2 svindel
12.3.3 brudd på vilkårene antydet av paragraf 12 i Sale of Goods Act 1979;
12.3.4 defekte produkter i henhold til Consumer Protection Act 1987; eller for
12.3.5 ethvert annet ansvar som ikke lovlig kan utelukkes eller begrenses.
12.4 Ingenting i disse vilkårene påvirker dine lovfestede rettigheter som forbruker.

13 HENDELSER UTENFOR VÅR KONTROLL

13.1 Vi kan kansellere kontrakten hvis en hendelse utenfor vår rimelige kontroll gjør det vanskelig å levere produktene i samsvar med kontrakten, og vi skal ikke bryte disse betingelsene hvis vi kansellerer på grunn av en slik hendelse. Så snart vi blir klar over behovet for å kansellere kontrakten, vil vi kontakte deg på e-post med begrunnelse for kanselleringen. Du vil motta full refusjon av prisen du har betalt.

14  DATA BESKYTTELSE

14.1 All informasjon du oppgir til oss i henhold til kontrakten skal behandles i samsvar med vår personvernpolicy og gjeldende databeskyttelseslovgivning.
14.2 Vi bruker også informasjonskapsler på nettstedet vårt. For mer informasjon, se våre retningslinjer for informasjonskapsler.


15 VILKÅR OG BETINGELSER FOR MARKEDSFØRINGSPROGRAM FOR SMS/MMS MOBIL MELDING
15.1 I tillegg godtar du vår personvernerklæring for meldinger (https://www.bradleysmoker.co.uk/pages/privacy-policy).

16 KAMPANJETILBUD

16.1 Fra tid til annen kan vi tilby kampanjetilbud for enkelte produkter på nettstedet vårt. Disse kampanjetilbudene vil være avhengig av tilgjengeligheten av de relevante produktene og er ikke en indikasjon på tilgjengelighet

16.2 Alle kampanjetilbud som tilbys av oss skal være underlagt disse betingelsene sammen med eventuelle tilleggsvilkår, regler og instruksjoner. Der det er en konflikt mellom disse vilkårene og eventuelle tilleggsvilkår, regler og instruksjoner skal disse vilkårene gjelde.

17 GENERELL

17.1 Vi kan overføre kontrakten til enhver person eller be enhver person om å oppfylle ethvert aspekt av den så lenge utførelsen av kontrakten ikke påvirkes.

17.2 En enhet som ikke uttrykkelig er en part i Kontrakten har ingen rett i henhold til Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 til å håndheve noen vilkår i Kontrakten eller disse betingelsene.

17.3 Hvis noen av de nummererte vilkårene i disse vilkårene viser seg å være ugyldige eller ikke kan håndheves, skal ikke slik ugyldighet eller ugjennomførbarhet påvirke resten av disse vilkårene.

17.4 Vi forbeholder oss retten til å gjøre endringer i disse betingelsene når som helst. Kontrakten din vil være underlagt versjonen av disse betingelsene som var i kraft på det tidspunktet du la inn bestillingen.

17.5 Disse vilkårene og kontrakten skal styres av og tolkes i samsvar med lovene i England på det engelske språket, og enhver rettssak må finne sted i engelske domstoler.

oppdatert 27. februar 2023

VEDLEGG - MODELL AVBESTILLINGSSKJEMA
Dette skjemaet gjelder kun for forbrukere og ikke for bedriftskunder.
Fyll ut og returner dette skjemaet bare hvis du har inngått kontrakten din med oss utenfor nettstedet vårt, eller via telefon, e-post eller andre eksterne kommunikasjonsmidler og du ønsker å trekke deg fra kontrakten.

Angrefristen utløper etter 14 dager fra dagen for inngåelse av kontrakten (med unntak av hvor vår goodwill-garanti gjelder).
For å utøve retten til å kansellere, må du informere oss om din beslutning om å kansellere denne kontrakten med en tydelig erklæring (f.eks. et brev sendt per post eller e-post). Du kan bruke dette vedlagte avbestillingsskjemaet, men det er ikke obligatorisk.
Til Grakka Ltd:

Jeg/vi [*] gir herved beskjed om at jeg/vi [*] kansellerer min/vår [*] kontrakt for kjøp av dine produkter med følgende detaljer:

Navn på kunde(e):
Adresse til kunden(e):
Dato for bestillingen min:
Kort beskrivelse av bestilt produkt:
Bestillingsreferansenummer (hvis aktuelt):Signatur fra forbruker(e) (bare hvis dette skjemaet er varslet på papir):

Dato: